2a. Edició. Promptuari Laboral, Seguretat Social, Fiscal i Tributari 2017

Comunicación · 1 de agosto de 2017

2a Edició PROMPTUARI LABORAL I SEGURETAT SOCIAL (Versió en català)

2ª Edición PRONTUARI LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL (Versión en castellano)