castañana2017

Newsletter núm. 115. Octubre 2017

Comunicación, Newsletter
31 de octubre de 2017

Quan estem a punt de celebrar la castanyada (Halloween els més moderns), publiquem el newsletter 115, corresponent a octubre de 2017, en el qual proposem, entre altres coses, la lectura d’un decàleg de consells sobre ciberseguretat per a empreses i empresaris. Continuem amb algunes novetats relacionades amb la el codi LEI, que poden sol·licitar els bancs en nom dels seus clients, i amb la publicació d’una ordre que proposa algunes millores de la normativa sobre SII. La publicació de la nova Llei de Mesures Urgents sobre el Treball Autònom, unes notes sobre domicili social i Impost de Societats i una sentència sobre els límits del control, per part i l’empresa, de les comunicacions de l’empleat durant l’horari laboral completen el butlletí. Esperem que els resulti d’interès la seva lectura.
Com sempre, estem oberts als suggeriments i consultes que ens ajudin a millorar-lo.

Ley 6/2017 de reformas urgentes de trabajo autónomo

Comunicación
27 de octubre de 2017

El pasado 25 de octubre se publicó en el BOE la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo. Tras una primera lectura, hemos confeccionado este breve resumen que les adjuntamos, en el que se recogen aquellos aspectos de apoyo al desarrollo de una actividad autónoma

newsletter-img

Newsletter núm. 114 Setembre 2017

Comunicación, Newsletter
6 de octubre de 2017

Amb l’arribada de la tardor i l’inici d’una nova temporada, publiquem el Newsletter 114, corresponent a setembre de 2017. En ell abordem, per començar, el dret de separació en cas de falta de distribució de dividends. Continuem amb la propera entrada en vigor, al gener, del codi LEI, que les societats obligades a tenir hauran d’anar preparant. També els convidem a consultar la segona edició del nostre ja tradicional Promptuari Laboral, Seguretat Social, Fiscal i Tributari de 2017. Els recordem la importància que els comptes anuals de les societats ofereixin una bona imatge de la companyia, per la qual cosa pot ser molt recomanable que vagin acompanyats d’un informe d’auditoria. Finalment els informem que el TC suspèn l’impost català sobre actius no productius de les persones jurídiques.
Confiem que la lectura del butlletí els resulti enriquidora i estem oberts als seus suggeriments i consultes.

llibre

La imatge dels comptes anuals, un aspecte a tenir en compte

Comunicación
6 de octubre de 2017

Les societats no treballen de manera aïllada, mantenen relacions amb clients, accionistes, proveïdors, inversors, entitats financeres,…, d’aquí la importància de mantenir en tot moment una imatge financera i econòmica positiva, professional i sèria que contribueixi a la seva viabilitat i progrés. També en la presentació dels comptes anuales és important comptar amb una bona imatge, la qual ha de reflectir fidelment la situació econòmica i patrimonial real. Transmetre el contrari seria contraproduent. En aquest punt, la inclusió, malgrat l’empresa no estigui obligada a fer-ho, d’un informe d’auditoria fet per experts independents reafirma aquesta imatge i és una forma de “aprovar” la gestió de la companyia. Sobre les avantatges d’incloure un informe d’auditoria en els comptes anuals de l’empresa tracta aquest article

LUPA

El dret de separació en cas de no distribució de dividends

Comunicación
6 de octubre de 2017

Les Juntes Generals Ordinàries celebrades al 2017 han trobat ja en vigor la modificació de l’article 348 bis del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, el qual aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital. Aquesta modificació, suspesa fins ara, introdueix una causa de separació del soci de la companyia mercantil no cotitzada davant l’absència de repartiment de dividends acordada per la majoria del capital social. Això permet al soci, a partir del cinquè exercici a comptar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, separar-se quan la societat no reparteixi, si més no, un terç dels beneficis propis d’explotació de l’objecte social obtinguts durant el darrer exercici i que siguin legalment repartibles.

prontuari

2a. Edició. Promptuari Laboral, Seguretat Social, Fiscal i Tributari 2017

Comunicación
1 de agosto de 2017

Un cop ha estat publicada en el BOE la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, ens plau fer-li a mans la segona edició per a l’any 2017 del “Promptuari Laboral, Seguretat Social, Fiscal i Tributari”, on en matèria laboral i de Seguretat Social queden homologats els increments en matèria de pensions i de la base màxima de cotització a la Seguretat Social que ja van ser aprovats mitjançant R.D. 746/2016 i Reial Decret-Llei 3/2016, respectivament. Especial atenció volem realitzar, sobre els increments que s’han reflectit a les bases mínimes de cotització a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms, i en la quantificació per a l’any 2017 de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), que ho trobarà a les pàgines 36 i 46 respectivament.

Imatge BNFIX estiu 2017

Newsletter núm. 113. Juliol 2017

Comunicación, Newsletter
27 de julio de 2017

Amb les vacances a tocar, li fem a mans el Newsletter 113, corresponent al mes de juliol de 2017, en el qual abordem, en primer lloc, la revisió cadastral que estan fent les ciutats de Barcelona i Terrassa i amb efectes a diferents impostos que caldrà tenir en compte. Recordem, d’altra banda, que si la seva empresa fa vacances és recomanable sol·licitar a la bústia electrònica d’Hisenda els dies de cortesia durant els quals no volen que els enviïn notificacions.
Les actualitzacions de pensions i de cotitzacions a la Seguretat Social, les obligacions del treballador en situació d’incapacitat temporal i unes reflexions finals sobre la ciberseguretat com a nou element de risc rellevant en l’auditoria de comptes completen el newsletter, que tornarà al setembre després de prendre’s un descans a l’agost.

IPREM

Los PGE para 2017 actualizan pensiones y cotizaciones a la Seguridad Social

Comunicación
27 de julio de 2017

Tras su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 29 de junio pasado entraron en vigor los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes a 2017, que homologan, en materia laboral, los incrementos de las pensiones y de la base máxima de cotización a la Seguridad Social que ya fueron aprobadas anteriormente. Además, establecen el interés legal del dinero en el 3 por ciento y el interés de demora en el 3,75 por ciento y aumentan un 1 por ciento el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

ciberseguretat

La ciberseguretat, un nou component de risc rellevant en l’auditoria de comptes

Comunicación
26 de julio de 2017

L’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) xifra en 115.000 els incidents de ciberseguretat ocorreguts al 2016, dels quals uns 500 ho foren en centrals elèctriques, hospitals, aeroports… és a dir, en infraestructures crítiques. Per a l’any en curs les previsions són descoratjadores: només en el primer trimestre s’han comptabilitzat 50.000 ciberatacs. Així, és clar que la ciberseguretat és un nou component de risc per a les empreses. Un atac informàtic es pot traduir en pèrdua d’informació i d’ingressos, interrupció d’activitats, danys en la reputació… No és d’estranyar, doncs, que les empreses inverteixin cada cop més en l’avaluació de riscos i sistemes de protecció d’equips.

INCAPACITAT TEMPORAL

Obligacions del treballador en situació d’incapacitat temporal

Comunicación
26 de julio de 2017

Les situacions d’incapacitat temporal (IT) dels treballadors té una regulació que convé que aquests coneguin i respectin, donat que el seu incompliment pot portar aparellades sancions disciplinàries i inclús, en cas de reincidència, l’amortització del lloc de treball, d’acord amb l’Estatut dels Treballadors. Per aquest motiu ens ha semblat interessant recordar-li quines són les causes de conflicte més habituals en aquest camp

1 2 3 9