newsletter-img

Newsletter núm. 118. Gener 2018

Comunicación, Newsletter
31 de enero de 2018

Amb els freds de l’hivern plenament instal·lats i les mimoses començant a florir, ens plau fer-los a mans el butlletí 118, corresponent a gener de 2018, que obrim explicant les incorporacions i aliances de BNFIX i de DFK International, que reforcen el nostre equip amb nous professionals i ens permetran oferir-los un servei i una atenció encara millors. Continuem amb les novetats fiscals introduïdes pels últims Reials Decrets Llei de l’any 2017, d’entre les quals el manteniment dels límits econòmics per tributar en el règim de mòduls; us informem així mateix del pla anual de control duaner i tributari, que preveu potenciar els canals telemàtics, així com amb les notificacions de la Tresoreria de la Seguretat Social que deixen de ser en paper, i del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que es començarà a aplicar el 25 de maig. Finalment, us informem de la publicació d’una molt recomanable guia per comprar de forma segura a Internet. Com sempre, confiem que la lectura del butlletí sigui interessant i estem oberts als vostres suggeriments i consultes.

Nadal 2017

Newsletter núm. 117. Desembre 2017

Comunicación, Newsletter
20 de diciembre de 2017

Amb el so de les Nadales de fons i els llums guarnint els nostres carrers, us fem a mans el darrer newsletter de l’any, de desembre 2017. En ell us recordem que encara sou a temps de prendre algunes decisions de caire fiscal relacionades amb el tancament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost de Societats (IS) de l’exercici 2017; parlem, així mateix, de novetats legals sobre la subjecció a IVA de les subvencions publiques i sobre la Llei de Societats de Capital; d’altra banda, comentem una sentència que deixa palesa la importància que empreses i administracions vetllin pel bon ambient entre companys als centres de treball i una altra sobre pràctiques deslleials i violació de secrets empresarials. El calendari de festes laborals per a Catalunya 2018. Finalment, informem de les noves responsabilitats de la sòcia María José Moragas a DFK International i de la nostra participació en diferents congressos.
I no podem acabar sense desitjar-vos, en nom de tot l’equip que formem BNFIX-PICH, unes molt Bones Festes!!

Calendari imatge

Calendari de festes locals i autonòmiques Catalunya 2018

Comunicación
20 de diciembre de 2017

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 19 de desembre; s’ha publicat l’ORDRE ESS/1238/2017, de 12 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2018. Amb la publicació d’aquestes festes locals, juntament amb les autonòmiques que es varen publicar el passat 31/05/2017, les empreses ja poden confeccionar el Calendari Laboral per l’any 2018, tal i com exigeix l’article 34.6 del Estatut dels Treballadors

21d

Participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre

Comunicación
4 de diciembre de 2017

Avancem una breu nota sobre les instruccions per a la participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre. Degut a que la celebració d’aquest referèndum és en dia laborable, l’activitat empresarial es pot veure afectada. Si bé, és un dret dels treballadors que les empreses els facilitin la participació en aquests comicis, no hem de perdre de vista tampoc, que la capacitat organitzativa de l’activitat empresarial correspon a l’empresari. Per aquests motius i, després la publicació en el BOE de l’Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre, hem preparat la circular que us adjuntem amb un resum del seu contingut.

newsletter-img

Newsletter núm. 116. Novembre 2017

Newsletter
1 de diciembre de 2017

Amb els llums de Nadal que comencen a il·luminar els carrers dels nostre pobles i ciutats, us fem a mans el butlletí de novembre: l’iniciem amb informació sobre els permisos que han de concedir les empreses als treballadors perquè puguin exercir el seu dret al vot a les eleccions al parlament del 21 de desembre i/o participar a les taules electorals. Continuem proposant-vos la lectura de 60 consells per planificar el tancament de la Renda 2017. Igualment hem preparat uns consells sobre el tancament de l’Impost de Societats (IS), facilitem el calendari laboral de l’any 2018, posem sobre la taula la situació de les darreres lleis de la Generalitat i informem de la nova Llei de Contractes del Sector Públic.

castañana2017

Newsletter núm. 115. Octubre 2017

Comunicación, Newsletter
31 de octubre de 2017

Quan estem a punt de celebrar la castanyada (Halloween els més moderns), publiquem el newsletter 115, corresponent a octubre de 2017, en el qual proposem, entre altres coses, la lectura d’un decàleg de consells sobre ciberseguretat per a empreses i empresaris. Continuem amb algunes novetats relacionades amb la el codi LEI, que poden sol·licitar els bancs en nom dels seus clients, i amb la publicació d’una ordre que proposa algunes millores de la normativa sobre SII. La publicació de la nova Llei de Mesures Urgents sobre el Treball Autònom, unes notes sobre domicili social i Impost de Societats i una sentència sobre els límits del control, per part i l’empresa, de les comunicacions de l’empleat durant l’horari laboral completen el butlletí. Esperem que els resulti d’interès la seva lectura.
Com sempre, estem oberts als suggeriments i consultes que ens ajudin a millorar-lo.

Ley 6/2017 de reformas urgentes de trabajo autónomo

Comunicación
27 de octubre de 2017

El pasado 25 de octubre se publicó en el BOE la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo. Tras una primera lectura, hemos confeccionado este breve resumen que les adjuntamos, en el que se recogen aquellos aspectos de apoyo al desarrollo de una actividad autónoma

newsletter-img

Newsletter núm. 114 Setembre 2017

Comunicación, Newsletter
6 de octubre de 2017

Amb l’arribada de la tardor i l’inici d’una nova temporada, publiquem el Newsletter 114, corresponent a setembre de 2017. En ell abordem, per començar, el dret de separació en cas de falta de distribució de dividends. Continuem amb la propera entrada en vigor, al gener, del codi LEI, que les societats obligades a tenir hauran d’anar preparant. També els convidem a consultar la segona edició del nostre ja tradicional Promptuari Laboral, Seguretat Social, Fiscal i Tributari de 2017. Els recordem la importància que els comptes anuals de les societats ofereixin una bona imatge de la companyia, per la qual cosa pot ser molt recomanable que vagin acompanyats d’un informe d’auditoria. Finalment els informem que el TC suspèn l’impost català sobre actius no productius de les persones jurídiques.
Confiem que la lectura del butlletí els resulti enriquidora i estem oberts als seus suggeriments i consultes.

llibre

La imatge dels comptes anuals, un aspecte a tenir en compte

Comunicación
6 de octubre de 2017

Les societats no treballen de manera aïllada, mantenen relacions amb clients, accionistes, proveïdors, inversors, entitats financeres,…, d’aquí la importància de mantenir en tot moment una imatge financera i econòmica positiva, professional i sèria que contribueixi a la seva viabilitat i progrés. També en la presentació dels comptes anuales és important comptar amb una bona imatge, la qual ha de reflectir fidelment la situació econòmica i patrimonial real. Transmetre el contrari seria contraproduent. En aquest punt, la inclusió, malgrat l’empresa no estigui obligada a fer-ho, d’un informe d’auditoria fet per experts independents reafirma aquesta imatge i és una forma de “aprovar” la gestió de la companyia. Sobre les avantatges d’incloure un informe d’auditoria en els comptes anuals de l’empresa tracta aquest article

LUPA

El dret de separació en cas de no distribució de dividends

Comunicación
6 de octubre de 2017

Les Juntes Generals Ordinàries celebrades al 2017 han trobat ja en vigor la modificació de l’article 348 bis del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, el qual aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital. Aquesta modificació, suspesa fins ara, introdueix una causa de separació del soci de la companyia mercantil no cotitzada davant l’absència de repartiment de dividends acordada per la majoria del capital social. Això permet al soci, a partir del cinquè exercici a comptar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, separar-se quan la societat no reparteixi, si més no, un terç dels beneficis propis d’explotació de l’objecte social obtinguts durant el darrer exercici i que siguin legalment repartibles.

1 2 3 10