SERVICIOS QUE OFRECEMOS

Specialization in fields

Specialization in fields

In our days, specialization is more basic than ever for offering our professional services to certain entities and sectors. Nowadays arrangements with creditors, insolvency and distressed companies and entities; social economy companies, corporate social responsibility, related party transactions, or offenses under criminal business law, require specialization and full dedication.

NEW TECHNOLOGIES

NEW TECHNOLOGIES

We combine the possibilities of technological innovation with the necessary compliance of legal requirements, and align IT with the strategy and goals of the business.

Portrait of a firm

Área de comunicación

prontuari

2a. Edició. Promptuari Laboral, Seguretat Social, Fiscal i Tributari 2017

Comunicación
1 de August de 2017

Un cop ha estat publicada en el BOE la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, ens plau fer-li a mans la segona edició per a l’any 2017 del “Promptuari Laboral, Seguretat Social, Fiscal i Tributari”, on en matèria laboral i de Seguretat Social queden homologats els increments en matèria de pensions i de la base màxima de cotització a la Seguretat Social que ja van ser aprovats mitjançant R.D. 746/2016 i Reial Decret-Llei 3/2016, respectivament. Especial atenció volem realitzar, sobre els increments que s’han reflectit a les bases mínimes de cotització a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms, i en la quantificació per a l’any 2017 de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), que ho trobarà a les pàgines 36 i 46 respectivament.

Imatge BNFIX estiu 2017

Newsletter núm. 113. Juliol 2017

Comunicación, Newsletter
27 de July de 2017

Amb les vacances a tocar, li fem a mans el Newsletter 113, corresponent al mes de juliol de 2017, en el qual abordem, en primer lloc, la revisió cadastral que estan fent les ciutats de Barcelona i Terrassa i amb efectes a diferents impostos que caldrà tenir en compte. Recordem, d’altra banda, que si la seva empresa fa vacances és recomanable sol·licitar a la bústia electrònica d’Hisenda els dies de cortesia durant els quals no volen que els enviïn notificacions.
Les actualitzacions de pensions i de cotitzacions a la Seguretat Social, les obligacions del treballador en situació d’incapacitat temporal i unes reflexions finals sobre la ciberseguretat com a nou element de risc rellevant en l’auditoria de comptes completen el newsletter, que tornarà al setembre després de prendre’s un descans a l’agost.

cadatra

Efectos fiscales de la revisión catastral en muchos municipios

Circulares
27 de July de 2017

Como sabe, actualmente se está llevando a cabo una revisión catastral de los bienes inmuebles urbanos que será efectiva el uno de enero de 2018, y que se está notificando a los propietarios.

En algunos casos, la revisión puede significar un aumento del valor de hasta el 25 por ciento. En Barcelona y Terrassa, la Administración le remitirá, si no lo ha hecho ya, una carta donde notifica el nuevo valor catastral y facilita una clave con la que puede descargarse una notificación electrónica que contiene la información de su inmueble y el cálculo empleado para este nuevo valor.

Leer en español