Tag Archive for: autónomos societarios

El Govern va promulgar el 26 de març passat el Reial decret 322/2024, que estableix un nou termini per a la comunicació de dades per part dels treballadors autònoms societaris, a la Tresoreria General de la seguretat Social, en concret el 30 de juny de 2024.