Tag Archive for: eficiencia energética

Com saben, el Govern va aprovar fa uns mesos una pròrroga per a les deduccions temporals que s’apliquen en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges. Es tracta de tres deduccions temporals: per la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració, per les obres realitzades per a la millora en el consum d’energia primària no renovable i per les obres realitzades en edificis d’ús predominantment residencial.

El Reial decret llei 18/2022, del 18 d’octubre, preveu diverses mesures de protecció dels consumidors i, alhora, de foment de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables. La norma inclou dues novetats fiscals de gran interès que val la pena tenir en compte. D’una banda, s’amplia el termini d’inversió per aplicar deduccions per millora en l’eficiència energètica d’habitatges i edificis. De l’altra, introdueix canvis a l’Impost de Societats (IS) per amortitzar lliurement inversions que utilitzin fonts d’energies renovables. A la circular adjunta trobareu informació detallada dels canvis i un quadre resum de les deducions.

Detallem les mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural, que com bé saben, recentment el Consell de Ministres ha aprovat en el Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost (BOE 02/08/2022).