Tag Archive for: sucesión

El valor de referència cadastral és, des del passat 1 de gener, la nova base imposable mínima dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD) i sobre Successions i Donacions.