POLÍTICA DE PRIVACITAT:

 1. Objecte

 BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. ha assumit el compromís de protegir la seva privacitat i les seves dades personals. En aquesta Política de Privacitat, l’informem de la forma en la qual protegim les seves dades personals. Li recomanem llegir-la abans d’accedir al contingut digital del web.

BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. defensa ferventment els drets fonamentals a la privacitat i a la protecció de les dades personals, així com el compliment de les lleis estatals i europees relatives a la protecció de dades.

En aquesta Política de Privacitat es descriu com BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. tracta i protegeix les dades personals de les persones que utilitzen el nostre web, així com en el context de les nostres activitats internes.

 

 1. Responsable del Tractament

El responsable del tractament de les dades personals que ens facilita en el lloc web és BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P., amb domicili social Carrer Fontanella, 21 2n 1a, 08010, Barcelona, i amb NIF número B58627803. Les dades de contacte són telèfon +34 933 012 022, i correu electrònic barcelona.rgpd@pich.bnfix.com.

 

 1. Dades que recopilem

Les dades personals, facilitats pels usuaris, podran ser tractats per BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. com a responsable del tractament, sent en tot moment conservats i tractats en territori de la Unió Europea.

Quan per a recaptar aquestes dades personals s’utilitzin formularis, les dades facilitades per l’usuari s’entendran que són correctes, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis disponibles en el nostre web i qui respon de la seva veracitat.

 1. Finalitats dels tractaments de les dades personals

Les dades personals que ens faciliti en el formulari “Contacta’ns”, disponible en aquest lloc web, seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud de contacte realitzada per l’usuari.

Les dades personals que ens faciliti en el formulari “Newsletter”, disponible en aquest lloc web, seran tractats amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud de subscripció a nostra Newsletter.

Les dades personals que ens faciliti en el formulari “Treballa amb nosaltres”, disponible en aquest lloc web, seran tractats amb la finalitat d’incorporar-los als processos de selecció de personal que tinguem actius en l’actualitat o que es puguin convocar en un futur.

 1. Legitimació per al tractament de les seves dades personals

La base legal per als tractaments de les dades personals facilitades en els formularis del web, és el consentiment que li sol·licitem que ens faciliti, al peu dels formularis, per a poder tractar les seves dades personals i gestionar la sol·licitud corresponent i donar-li resposta.

Informar-lo que els tractaments de les dades personals, que ens faciliti en les seves sol·licituds, la base legal de les quals estigui basada en el consentiment, en cas de no atorgar-nos-el, no podrem tractar-los i per consegüent donar-li resposta.

 1. Terminis de conservació de les seves dades personals

Les dades personals que ens faciliti en el formulari “Contacta’ns”, disponible en aquest lloc web, una vegada realitzada la gestió corresponent, es mantindran actius en el nostre sistema d’informació durant el termini de sis mesos per a realitzar gestions de control de qualitat i tractaments estadístics. Una vegada complert aquest període, les seves dades seran esborrades i destruïdes, aplicant les mesures de seguretat necessàries per a protegir la seva confidencialitat.

Les dades personals que ens faciliti en el formulari “Newsletter”, disponible en aquest lloc web, una vegada realitzada la gestió de la seva sol·licitud, es mantindran actius en el nostre sistema d’informació durant el període que es mantingui la subscripció a nostra Newsletter. Una vegada complert aquest període, les seves dades seran esborrades i destruïdes, aplicant les mesures de seguretat necessàries per a protegir la seva confidencialitat.

Les dades personals que ens faciliti en el formulari “Treballa amb nosaltres”, disponible en aquest lloc web, es conservaran durant un termini màxim d’un any des de la data de la seva recepció, sempre que no s’hagin produït actualitzacions en les dades durant aquest període de temps o bé que no hagi estat inclòs en un procés de selecció actiu. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin actualitzat dades o sense que s’hagi inclòs el seu currículum en un procés de selecció actiu, les seves dades seran esborrades i destruïdes, aplicant les mesures de seguretat necessàries per a protegir la seva confidencialitat.

 1. Comunicació de les seves dades personals a tercers

Les dades personals que ens faciliti en el formulari “Treballa amb nosaltres”, disponible en aquest lloc web, poden ser comunicats a qualsevol de les nostres oficines associades. La relació de les nostres oficines associades és la següent:

Oficina Societat CIF
Barcelona Bnfix Pich Auditores, S.L.P. B59893677
Madrid BNFIX PICH I DOMENECH INSOLVENCY PRACTITIONERS, S.L.P. B88268198
Madrid BNFIX Advisory B01590637

BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. no comunicarà les dades personals que ens ha facilitat a cap altre tercer excepte requeriment judicial o de l’Administració Pública en l’exercici de les seves potestats.

 1. Drets que es poden exercir

Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si en BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. s’estan tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van facilitar, així com revocar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades, així com el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimits, però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

L’exercici de portabilitat no aplica en aquests casos pels tipus i finalitats de tractament de les dades personals.

Respecte al dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, comentar-li que BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. no realitza cap mena d’aquests tractaments.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es pot sol·licitar per correu postal o electrònic, adjuntant còpia del DNI o passaport i exposant el dret que vol sol·licitar davant BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. en l’adreça postal o electrònica facilitades en el punt 2 d’aquesta Política.

 1. Dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control

En tot moment podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o per qualsevol altra circumstància que vostè cregui oportuna sobre el tractament de les seves dades personals. En aquest cas l’autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a la qual es pot dirigir per correu postal en la direcció C/Jorge Juan, 6, 28001, Madrid o mitjançant el lloc web https://www.aepd.es.

 1. Mesures de seguretat que s’apliquen a les dades personals

BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries tenint en compte els riscos que presenten els tractaments de les dades personals, en particular a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades personals.

L’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives previstes tenen en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats dels tractaments, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. aplica aquestes mesures de seguretat per a garantir un nivell de seguretat adequat per a mitigar els riscos detectats en les anàlisis efectuades prèviament als tractaments i durant tot el cicle de vida de les dades personals i els seus tractaments.

 1. Canvis en la Política de Privacitat

BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat quan sigui necessari per a adaptar novetats legislatives o altres regulacions, per a les bones pràctiques i procediments de la mateixa BNFIX PICH TAX LEGAL, S. L. P. i/o per requeriment de les autoritats de control.

No obstant això, l’anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l’usuari va accedir al web, sense perjudici del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades i en la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

Si s’introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text serà publicat en aquest mateix Web.

Recomanem als usuaris la seva lectura abans de cada accés i navegació pel web.

Última actualització: 01/03/2022.