SERVICIOS QUE OFRECEMOS

Asesoramiento financiero, fiscal y contable

Asesoramiento financiero, fiscal y contable

Laboral y Recursos Humanos

Laboral y recursos humanos

Legal

Legal

 

Mediación y arbitraje

Mediación y arbitraje

Auditoría de cuentas

Auditoría de cuentas

Externalización / Outsourcing

Externalización / Outsourcing

Gestión de Patrimonios

Gestión de Patrimonios

Nuevas tecnologías

Nuevas tecnologías

Especialización sectorial

Especialización sectorial

Catálogo de servicios

Área de comunicación

Nadal 2017

Newsletter núm. 117. Desembre 2017

Comunicación, Newsletter
20 de diciembre de 2017

Amb el so de les Nadales de fons i els llums guarnint els nostres carrers, us fem a mans el darrer newsletter de l’any, de desembre 2017. En ell us recordem que encara sou a temps de prendre algunes decisions de caire fiscal relacionades amb el tancament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost de Societats (IS) de l’exercici 2017; parlem, així mateix, de novetats legals sobre la subjecció a IVA de les subvencions publiques i sobre la Llei de Societats de Capital; d’altra banda, comentem una sentència que deixa palesa la importància que empreses i administracions vetllin pel bon ambient entre companys als centres de treball i una altra sobre pràctiques deslleials i violació de secrets empresarials. El calendari de festes laborals per a Catalunya 2018. Finalment, informem de les noves responsabilitats de la sòcia María José Moragas a DFK International i de la nostra participació en diferents congressos.
I no podem acabar sense desitjar-vos, en nom de tot l’equip que formem BNFIX-PICH, unes molt Bones Festes!!

Calendari imatge

Calendari de festes locals i autonòmiques Catalunya 2018

Comunicación
20 de diciembre de 2017

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 19 de desembre; s’ha publicat l’ORDRE ESS/1238/2017, de 12 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2018. Amb la publicació d’aquestes festes locals, juntament amb les autonòmiques que es varen publicar el passat 31/05/2017, les empreses ja poden confeccionar el Calendari Laboral per l’any 2018, tal i com exigeix l’article 34.6 del Estatut dels Treballadors

21d

Participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre

Comunicación
4 de diciembre de 2017

Avancem una breu nota sobre les instruccions per a la participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre. Degut a que la celebració d’aquest referèndum és en dia laborable, l’activitat empresarial es pot veure afectada. Si bé, és un dret dels treballadors que les empreses els facilitin la participació en aquests comicis, no hem de perdre de vista tampoc, que la capacitat organitzativa de l’activitat empresarial correspon a l’empresari. Per aquests motius i, després la publicació en el BOE de l’Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre, hem preparat la circular que us adjuntem amb un resum del seu contingut.

Ver todos los comunicados     Ver circulares