Nueva prórroga de ampliación de los plazos de inversión para la aplicación de las deducciones por mejora en la eficiencia energética de viviendas y edificios.

L’equip de BNFIX PICH ha elaborat una Guia d’Informes de Sostenibilitat i ODS per a fundacions, associacions i altres entitats no mercantils, a fi de facilitar amb l’objectiu de facilitar la correcta preparació d’aquesta mena d’informe.