Amb ganes de tancar aquest sec hivern i estrenar la primavera amb pluja, els enviem la newsletter de març 2023, la 177, en la qual els convidem als nostres pròxims Cafès amb BNFIX PICH, els dies 28 i 30 de març, en els quals ens acompanyaran: d’una banda, Manel Fraixedas, que parlarà amb Ester Brullet, de l’àrea fiscal de BNFIX PICH, sobre la nova llei d’startups i la seva experiència en la creació d’una empresa tecnològica; i, d’una altra, Augusto Paulino, de DFK Portugal, que conversarà, dijous dia 30, amb Carolina Mateo, de l’àrea fiscal internacional, sobre les iniciatives legals que estan adoptant països com Portugal o Espanya per atraure residents fiscals.

 

A més, els informem, entre altres temes, de la revisió de la directiva sobre morositat, de què ha de fer una empresa si rep un avís d’embargament de la nòmina d’un treballador, de l’augment de l’SMI i de les diverses activitats, nacionals i internacionals, en les quals participa el nostre despatx. A més, advertim de nou sobre els avisos falsos d’Hisenda i proposem la lectura de diverses publicacions. Tots aquests temes, i alguns més, a continuació.

 

Llegir Newsletter 177. Març 2023

 

Mireia Guarro  mireia.guarro@pich.bnfix.com
Sòcia Responsable BNFIX PICH AUDITORES

 

L’economista responsable de fiscalitat internacional i de temes immobiliaris de PICH BNFIX, Carolina Mateo, explica en aquest breu vídeo els principals continguts de la Guia Sobre Desgravaciones Fiscales para la  Rehabilitación de Viviendas y Edificios Residenciales, en la que ha colaborado. És una guia editada pel Consell General d´Economistes i el Consell Superior d´Arquitectes d´Espanya.

En conversa amb Sara Bueno, de l’Àrea Laboral, Carolina Mateo explica el context dels fons Next Generation i la normativa espanyola que empara les desgravacions fiscals, pensades per a actuacions que millorin l’eficiència energètica d’edificis residencials i habitatges particulars. A més, explica les diferències entre les actuacions en edificis residencials i les que es realitzen en habitatges particulars així com les deduccions a què es poden acollir en cada cas.

 

Assenyala també que hi ha uns requisits quantitatius i qualitatius que s’han de reunir per poder aplicar l’IVA reduït del 10 per cent en aquest tipus d’intervencions. Al·ludeix finalment a tenir en compte que el cost dels materials als projectes de rehabilitació d’habitatges per poder aplicar un IVA reduït no pot superar el 40 per cent del cost total del projecte.

 

 

 

El Consejo General de Economistas y el Consejo Superior de Arquitectos de España han editado la Guía sobre desgravaciones fiscales para rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, en la que ha participado nuestra experta en fiscalidad Carolina Mateo.

La guía informa de los beneficios fiscales derivados del Real Decreto Ley 19/2021 de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una norma redactada en el marco de los Fondos europeos Next Generation destinados a la mejora de la eficiencia energética de las viviendas.

Así, además de estimular la actividad económica del sector de la rehabilitación, se quiere mejorar la eficiencia del parque español de viviendas, un parque caracterizado por su antigüedad, y avanzar en los ingentes planes de transformación de la Unión Europea para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de aquí al 2050.

Parque envejecido

Placas fotofoltaicas en el tejado de una casa unifamiliar.Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad de los edificios residenciales espanyoles es anterior a 1980, año de entrada en vigor de la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios. Esta situación afecta a cerca de 5,5 millones de edificios residenciales y unos 9,7 millones de viviendas principales

La guía, de 26 páginas, introduce en primer lugar los principales impuestos que afectan a la actividad rehabilitadora (IVA e IRPF). A continuación, expone los beneficios regulados en el Real Decreto Ley 19/2021, que afectan tanto a las actuaciones de rehabilitación en las que se reduzca un 30% el consumo de Energía Primaria No Renovable, como a las ayudas económicas a actuaciones de rehabilitación recogidas en diversas normas y programes. Seguidamente, se abordan los parámetros que han de cumplir las actuaciones de rehabilitación para beneficiarse del tipo reducido de IVA del 10%, aspecto anterior a los cambios normativos referidos pero cuya aplicación es muy importante para el cálculo de costes en las actuaciones de rehabilitación

Por último, la guía desarrolla ejemplos que ayudan a comprender su aplicación de forma práctica.

👉 Guía sobre desgravaciones fiscales para rehabilitación de viviendas y edificios residenciales

Les novetats en matèria de contractes de la reforma laboral aprovada a finals del 2021 i en vigor des del 31 de març; així mateix aconsella sobre la fórmula que cal escollir davant d’una nova incorporació laboral i parla de la importància del contracte de prova i de justificar degudament els contractes temporals

El secretario general adjunto de Fomento del Trabajo, Salvador Guillermo, habla con Sara Bueno, del área Laboral, de los orígenes de la elevada inflación de los últimos meses y propone un gran pacto de empresas y trabajadores para asumir juntos las pérdidas que conlleva y evitar, así, que se prolongue en el tiempo.

Newsletter Marzo 202 con entrevista a Ernest Quingles, vicepresidente de Foment del Treball, circulares sobre la obligatoriedad de los planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores, novedades en materia de SMI y ERTES y la publicación de la nueva normativa sobre el modelo 720, entre otras informaciones de actualidad para su empresa.

El vicepresident de Foment del Treball i soci  de la consultora Closa, Ernest Quingles, parla amb Sara Bueno, de l’Àrea Laboral,  dels problemes de subministrament de matèries primeres i productes que està patint la indústria arran dels desajustos logístics i aturades econòmiques derivades de la pandèmia. Aquests problemes a escala global són, alhora, una oportunitat per repensar la reindustralització europea.